Kdo je dula???

Dula provází ženu a její rodinu jedinečným a neopakovatelným obdobím života, jakým je přivedení dítěte na svět. Poskytuje laskavou podporu, kvalitní informace, trpělivě ženě naslouchá a pomáhá v nelehkých situacích. Pečuje o ni v těhotenství, během porodu i v šestinedělí. Přistupuje k ženě s úctou a respektem k jejím potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým životním obdobím prošla posílena a s pocitem, že jej dobře zvládla.

Práce duly patří mezi nezdravotnické pomáhající profese. Dula doplňuje práci porodních asistentek, lékařů, zdravotních sester a také psychologů a dalších odborníků. V tomto smyslu je členem týmu, který se o ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí stará.

Porodní dula

Práce porodní duly patří mezi odborné nezdravotnické pomáhající profese. Dula provází ženu těhotenstvím, porodem a poporodním obdobím. Poskytuje emocionální podporu a informace. Pokud si to žena přeje, dula s ní zůstává po celou dobu porodu, povzbuzuje a podporuje ji, vytváří příjemné a vhodné prostředí pro porod, pomáhá s uvolněním a úlevou od bolesti pomocí nejrůznějších relaxačních technik. Rodící ženě může dodávat klid také jen svou tichou přítomností.

Dula je připravena být oporou každé ženě, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Pokud ženu doprovází také partner, příbuzná nebo kamarádka, pak se dula stává oporou též pro tyto osoby rodičce blízké.

Dula vnímá těhotenství, porod a šestinedělí jako jedeno z nejdůležitějších období v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, dlouhodobně ovlivňuje celou společnost. Rozumí fyziologii porodu i potřebám rodící ženy a rodícího se dítěte. Zná rodičku i její přání a představy o porodu. Vytváří zázemí a příjemnou atmosféru, ve které se žena může uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

S čím může dula pomoci...

 • poskytne psychickou a emocionální podporu v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.
 • nabídne kvalitní informace opřené o nejnovější vědecké výzkumy, doporučí literaturu
  pomůže s ujasněním priorit.
 • připraví ženu na porod formou individuálních konzultací nebo skupinových kurzů.
 • pomůže s přípravou porodního přání a výběrem porodnice.
 • poskytne informace o životosprávě v těhotenství, v šestinedělí a během kojení.
 • bude vám k dispozici v těhotenství, v průběhu celého porodu i v šestinedělí.
 • během porodu pomůže při hledání vhodné polohy, s uvolněním pomocí nejrůznějších relaxačních technik.
 • pomůže s komunikací se zdravotníky.
 • bude oporou také pro partnera a rodinu.
 • poskytne informace a odbornou podporu a pomoc při kojení.
 • podpoří ženu v kontaktu s jejím děťátkem.
 • předá zkušenosti s péčí o miminko a třeba i se správným nošením dítěte, využitím moderních látkových plen, bezplenkovou metodou…
 • podpoří rodinu v nelehké životní situaci, například při ztrátě dítěte.
 • v případě potřeby poskytne kontakty na další odborníky – porodní asistentku, psychoterapeuta, krizové centrum…

Jaké jsou přínosy duly pro ženu a její rodinu?

Dula svou prací přispívá k dobrému startu celé nové – či nově rozšířené – rodiny. Podle vědeckých studií má péče duly významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte, především na: 

 • duševní pohodu ženy i celé rodiny
 • délku a průběh porodu
 • zdravotní stav matky i jejího dítěte po porodu
 • délku kojení dítěte
 • délku doby, kterou žena s dítětem tráví
 • spokojenost ženy s porodem, se sebou sama jako s matkou
 •  snížený výskyt poporodních depresí

Převzato z webu České asociace dul

Kdo je Vaše dula ?

Veronika Krejčová - Certifikovaná porodní dula České asociace dul s praxí doprovázení u porodů od roku 2018, a maminka sedmileté Helenky.

Více o mě najdete zde.

Znalost prostředí porodnic v Plzeňském a Karlovarském kraji

Podělím se s Vámi o zkušenosti z praxe. Především, jak to chodí v porodnicích v Plzeňském a Karlovarském kraji, což Vám může pomoci s výběrem vhodné porodnice pro Váš porod.